ਪੰਜਾਬ 17 ਜੂਨ 2021 ( ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ )

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5,64,084 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Continue Reading

पटियाला 14 जून (न्यूज़ हंट )

Continue Reading

पटियाला 13 जून (न्यूज़ हंट )

Continue Reading

होशियारपुर 12 जून (न्यूज़ हंट )

Continue Reading

ਪੰਜਾਬ 12 ਜੂਨ 2021 ( ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ ) : ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5,55,245 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Continue Reading

होशियारपुर 1 जून: ( न्यूज़ हंट )

Continue Reading

पटियाला 1 जून: ( न्यूज़ हंट )

Continue Reading

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਮਈ: ( ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ )

Continue Reading

ਪਟਿਆਲਾ 27 ਮਈ : ( ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ )

Continue Reading

 होशियारपुर, 27 मई- ( न्यूज़ हंट )

Continue Reading